Najcenniejsze..

Rodzina jest najcenniejszą rzeczą, jaką mamy. Chwile, w których czujemy się kochani przez szczęście,

śmiech i uśmiechy bliskich - chcę zatrzymać te chwile naszego życia i zapamiętać je na długo.

 LOVE STORY  →